İŞİMİZ


İstanbul Tasarım Evi

Sadece kendine ait İŞ TASARIMLAMA YÖNTEMİNİ kullanarak farklı sektörlerde yüksek katma değere sahip sürdürülebilir ürün ve hizmet tasarım çözümleri üretmeyi amaçlamaktadır.

Sadece ürünü merkeze alarak ürünü ilgilendiren veya onu oluşturan bileşenlerin, ürüne dair karşılaşılan sorunların ve yine ürün ile ilgili iş süreçlerinin neler olduğu ilk başta anlaşılmaya çalışılır. Bu esnada çözüm odaklı bakılırken ürün bileşenlerinin - iş süreçlerinin - ürün sorunlarının neler olduğu ve nasıl oluştuğu ile ilgili alt başlıklarda detaylı olarak ele alınır. Böylece yeni bir ürün mü gerekli yoksa var olan ürünün geliştirilmesi mi gerektiği anlaşılmaya çalışılır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde ve toplanan veriler eşliğinde karşılıklı olarak iletişim içerisinde ürün için yeni bir yol haritası belirlenir. Karşılıklı olarak alınan kararlar neticesinde ürün tasarımlama yöntemimize göre gerçekleştirilir.

Günümüzde hizmet sağlayıcılar hızlı bir dönüşüm yaşamakta. Hizmet sektörü bu dönüşümü yakın gelecekte köklü bir değişimin habercisi olarak öngörmekte. Bu temel dönüşümün ve değişimin tetikleyicileri ise mekanik gereçler-robotlar-yapay zeka. Bu değişim ve dönüşüm ise hizmet süreçleri-hizmet ortamı-çalışan/tüketici memnuniyeti üzerinden yaşanmaktadır. Bu yaşanılan olumlu/olumsuz etki, hizmet süreçlerinde, ortamında, müşteri çeşidinde, çalışan farklılaşmasında, tüketici alışkanlıklarında ve diğer davranışlarında, müşteri algısında, tüketici memnuniyetinde, hizmet kalitesinde vb üzerinde köklü ve kalıcı bir durumu ifade eder. Bu sebeple hizmet sağlayıcılar, sürekli olarak "yeni ve daha iyi hizmet anlayışını nasıl geliştirebiliriz çabası içerisinde olacaklardır.   

Daha çok üç tetikleyici üzerinden insan/toplum odaklı yeni bir hizmet tasarımı geliştirmeye çalışacaklardır. Bu sebeple sektörel kısıtları göz önünde bulundurarak sürekli olarak giderilmesi gereken tasarımlama ihtiyacı doğacaktır. Bu karmaşık süreçler içerisinde tasarımlama ihtiyacı ya kurumlar içerisinde sahip olunan bilgi ve tecrübeyle giderilecektir. Yahut da dışarıdan entelektüel sermaye satın alınarak tasarımlama ihtiyacı giderilecektir.

Günümüz şartlarında işletmeler arasında yerel ve küresel pazarda yıkıcı bir rekabet yaşanmaktadır. Sürdürülebilir rekabette avantaj elde etmek için stratejik yönetim şart. Günümüz şartlarında işletmelerin tamamı bunu bir yetenek haline getirmeleri gerekir. Böylece işletmelerin konumlandırılmasında veya markaların daha etkin yönetilebilmesini sağlayacaktır. Bu sebeple stratejik yönetim küçük ve orta işletmelerde varoluşsal bir zorunluluk olduğu gibi büyük işletmelerde temel ihtiyaçlar arasında yer almalıdır. Günümüzde işletmelerde dışsal tehdit ve fırsatlar ile içsel güçlü ve zayıf yanların tespit edilerek düzenli teknik analizler yapılmakta. Ve bu teknik raporlara dayanan analizler öngörülebilen bir gelecek kurgusu içerisinde stratejik çıkarsamalar içermekte. Oysaki stratejik yönetim belirsizliğin hâkim olduğu yerel ve küresel piyasalarda yine teknik analizlere dayanan doğru tahmin ve sağlam öngörü ile konum belirleyen faaliyettir. Bu sebeple bizler stratejiyi düşüngörü olarak ifadelendirmekteyiz. Böylece işletmelerin geldiği yer/konumdan, bulunduğu yer/konum ile varmak istediği yer/konum arasında dışsal tehditler ve fırsatlar ile içsel her türlü yetenek ve üretim kapasitesine göre nasıl, ne zaman ve nerede yol alınacağını yeniden keşfetmek olarak görmekteyiz. Yakın gelecekte bugünden daha çok farklı ve yaratıcı stratejilere ihtiyaç duyulacaktır.

İSTANBUL TASARIM EVİ

TANITIM FİLMİ

Firmamızın genel tanıtım filmini izleyebilirsiniz.

Video Görüntüle

Blog

SON HABERLER
bizce-e-imza
01.07.2018
BİZCE E-İMZA

KÂĞITSIZ OFİS TASARIMI demektir. Ülkemizde ve dünyada e-imza ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar KÂĞITSIZ OFİS TASARIMI başlığı altında ...

bizce-insaat-sektoru
01.06.2018
BİZCE İNŞAAT SEKTÖRÜ

Günümüzde şehirleşme giderek artmakta ve birçok sorun yaşanmaktadır. Başta şehirleşme ve sosyal sorunlar olmak üzere bu sorunlar çeşitli ve birçok ...

bizce-tasarimlama
01.05.2018
BİZCE TASARIMLAMA

Bütünlükçü bir üretkenliği temel alır. Bireyden başlayarak toplumsala doğru yol alan ve devamlılığı olan bir anlayışı içerir. İş hayatında kültürel ...

HAKKIMIZDA

İstanbul Tasarım Evi olarak, mesleki yaratıcı üretkenliğin bireysel olduğuna inanıyoruz. Fakat sorunların çözümlenmesinde veya çözümün gerçekleştirilmesinde ise takım çalışmasının şart olduğu ön kabullerimiz arasında yer almakta. Bu sebeple iş hayatında uzun erimli işler veya proje bazlı çalışmalar kendi içerisinde bir fırsat barındırmaktadır. Bu fırsat bizlere müşterilerimizin sahip olduğu ekip veya ekipmanlarla birlikte çalışmaya kapı aralamaktadır. Aynı şekilde müşterilerimizin de bizlere ait yol ve yöntemi kullanarak yeni bir değer üretmeleri kolaylaşacaktır. Böylece bu fırsat birlikte değerlendirildiğinde ortak kazanımlar elde edilecektir. Her iki taraf için bu kazanımlar maliyetin aşağı çekilmesi ile tasarımlama yöntemini deneyimleyerek yeni bir kurumsal yeteneğin elde edilmesi olacaktır.

İstanbul Tasarım Evi, tasarımlamayı odak noktası haline getiren bir anlayış ile yola koyulmuştur. Sadece kendine ait İŞ TASARIMLAMA YÖNTEMİNİ kullanarak farklı sektörlerde yüksek katma değere sahip sürdürülebilir ürün ve hizmet tasarım çözümleri üretmeyi amaçlamaktadır. Bunu farklı ve özgün olan iş tasarımlama yöntemini kullanarak müşterileri ile birlikte gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul Tasarım Evi, tasarlamayı birbirinden bağımsız üç evreye kavramsal tasarım, ön tasarım ve uygulama tasarım olarak ayırmaktadır. Müşterilerini ve kullanıcılarını tasarım süreçlerine dâhil ederek sorunlara çözüm aranmakta, ürün ve hizmet tasarımlarını gerçekleştirmektedir.

 

İstanbul Tasarım Evi olarak müşterilerimize kendi yöntemimizi kullanarak üç farklı hizmet sunmaktayız. Bu hizmet türlerini; ürün tasarımlama, hizmet tasarımlama ve strateji tasarımlama danışmanlığı olarak üç başlık altında topladık. Müşterilerimizin bu yöndeki taleplerini karşılayarak iş çözümleri gerçekleştirmekteyiz. Bunu kendimize ait tasarımlama yöntemi ile yapmaktayız.

Tasarımlama Yöntemi

Nasıl Çalışırız?
Tasarımlamanın ilk evresi olan kavramsal tasarım ile işe başlarız. Bu aşamada, temel gereksinimlerin ve ana sorunun neler olabileceği nasıl oluştuğu araştırılarak tespit edilmeye çalışılır. Veya müşterimiz tarafında bizden talep edilen fikrin genel çerçevesi belirlenir. Ön tasarım için ulusal/uluslararası istatistiki verileri barındıran sektörel güncel raporlardan ve kurum içi analiz sonuçlarından faydalanılır. Bu veriler toplanıp müşterilerimiz için anlamlı hale getirilir. Böylece öngörünün iş fikrine dönüştürülebilmesi sağlanır. Ve bu çalışma rapor haline getirilerek ilgililere paylaşımda bulunulur.


İkinci adım olan ön tasarım evresinde yeni fikrin geliştirilmesi ve çözümlemesi gerçekleştirilir. Fikrin geliştirilmesi ve çözüm üretilmesi tasarım girdisi olabilecek veriler ışığında yapılır. İş fikrine içeriden çeşitli kavramlar eşliğinde bakılarak detaylandırılması gerekmektedir. Bunun için tasarım girdisi olan veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Çeşitli veri toplama yöntemleri kullanılarak veri üretilir. Bu aşamada, ürün ve hizmet tasarımı birbirinden farklı başlıklar etrafında değerlendirilerek çalışma detaylandırılır. Bu evrenin sonunda da çalışma rapor haline getirilerek ilgililere paylaşımda bulunulur.


Uygulama tasarım evresinde zaman kaybetmeden çok daha hızlı bir şekilde ürün ve hizmet görünür hale getirilir. İlgili ürün ve hizmet tasarımı çeşitli teknik testlerden ve sosyal denemelerden geçirilir. Müşterilerimize çalışmanın son durumu hakkında rapor sunulur. Bu üç aşamadan geçerek tasarımlanan ürün veya hizmet ilgili kişilerin onayı alınarak hayata geçirilmesi sağlanır.

Ürün Tasarımlama
Örnek Analiz İçerik Dokümanı
Hizmer Tasarımlama
Örnek Analiz İçerik Dokümanı
Strateji Tasarımlama
Örnek Analiz İçerik Dokümanı

TASARIMLARIMIZ

SON ÇALIŞMALARIMIZ
TÜM TASARIMLAR Anıt Kule Yüksek Katlı Bina E-imza Otel Oyun
TEL:

0507 904 60 57

FAX:

Adres:

Kadıköy-İSTANBUL

İRTİBAT

İLETŞİM BİLGİLERİMİZ